Menú Tancar

Termes i Condicions del servei

Per a tramitar una comanda a la botiga online Catalunya un País Segrestat serà imprescindible l’acceptació dels següents termes i condicions:

1. IDENTIFICACIÓ

Les Condicions Generals de Contractació recollides en el present document són aplicable a totes les transaccions comercials que es realitzin a través de la pàgina web http://catalunyaunpaissegrestat.com, el titular de la qual és Daniel Marcelo Piano Bassi, amb NIF 21777810F i amb domicili en la C/ Rosario, 100 08340 Vilassar de Mar – Barcelona.

A l’efecte d’aquest document l’e-mail de contacte és info@catalunyaunpaissegrestat.com.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari contingut en la pàgina Web http://catalunyaunpaissegrestat.com són propietat de Daniel Marcelo Piano Bassi. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de manera fefaent de Daniel Marcelo Piano Bassi o, en el seu cas, del representant o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als productes subministrats no suposa per part de Daniel Marcelo Piano Bassi renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s’utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

3. OBJECTE I ACTIVITAT

Daniel Marcelo Piano Bassi mitjançant el seu lloc web http://catalunyaunpaissegrestat.com es dedica a la venda i distribució de llibres i E-books.

4. ACTUALITZACIÓ DEL LLOC WEB REFERIDA A CONTRACTACIÓ

Daniel Marcelo Piano Bassi es reserva el dret a realitzar modificacions i actualitzacions sobre els productes, preus, promocions i altres condicions contingudes en http://catalunyaunpaissegrestat.com.

Daniel Marcelo Piano Bassi, dins dels seus mitjans, procura que la informació oferta en el lloc web sigui veraç i aparegui sense errors tipogràfics. En cas que es produeixi algun error de tipografia, aliè a la voluntat de Daniel Marcelo Piano Bassi, es procedirà a la seva immediata correcció. Si succeís que algun client decidís realitzar alguna compra basant-se en un error d’aquest tipus, se l’informarà de manera immediata d’aquest error, podent ambdues parteixes rescindir la compra sense cap cost sempre que es justifiqui l’existència d’aquest error.

5. IDIOMA I DURADA DE CONTRACTE. EDAT MÍNIMA DE CONTRACTACIÓ

Amb independència de les traduccions possibles de l’apartat de les presents condicions generals de venda, l’idioma oficial del contracte serà sempre la versió en català.

Com a durada de contracte entenem totes les fases entre la sol·licitud de la comanda inicial fins al lliurament efectiu dels llibres sol·licitats per part de Daniel Marcelo Piano Bassi i l’abonament total del preu acordat per part del client.

Segons el art.1263 del Codi Civil, els menors d’edat no emancipats i els incapacitats no poden celebrar contractes de compravenda a distància sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals de venda el Client manifesta ser major d’edat (almenys 18 anys) i tenir la capacitat legal per a adquirir els serveis i/o productes oferts a través d’http://catalunyaunpaissegrestat.com i que comprèn i entén les condicions generals íntegrament.

6. GARANTIA LEGAL I SERVEI POST VENDA

En la seva qualitat de consumidor, el Client de la nostra Botiga online té, a a part dels drets aquí descrits, tots els drets legals en virtut de la legislació espanyola i europea referent a la venda de béns i serveis de consum. L’informem que aquests drets legals no es poden veure mai afectats per les presents ‘Condicions generals de venda’.

7. PRECISIÓ DE DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES

Encara que és el nostre compromís optimitzar la precisió de qualsevol informació respecte a les característiques, qualitats, imatges, etc. dels nostres articles publicats en aquesta botiga online, no es garanteix expressament la total precisió, fiabilitat o exhaustivitat d’aquesta informació que algunes vegades es podria veure alterada per diferències en les configuracions dels diferents tipus de navegadors utilitzats per a accedir a la nostra botiga online.

En el cas que el client consideri que el producte comprat no correspon exactament a l’article demostrat en el catàleg de la nostra botiga online podrà retornar-lo segons terminis i forma aquí descrits (veure apartat ‘Devolucions i cancel·lacions’) sense que pugui reclamar qualsevol altra cosa en concepte de danys o prejudicis.

Preu i aplicació de promocions:

  • El preu de cada producte serà l’indicat en la data de realització de la compra, estant en ell inclòs l’IVA.
  • Els preus i promocions que s’indiquen en aquest portal són vàlids únicament per a comandes realitzades a través d’aquest, podent diferir a vegades amb els preus i promocions aplicables en altres establiments o portals d’Internet.
  • Daniel Marcelo Piano Bassi podrà realitzar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions oportunes en els preus, promocions i altres condicions comercials. En tot cas, sempre regirà per a l’Usuari el preu i condicions que vinguin determinades en el moment de realitzar la seva compra.

8. FORMES DE PAGAMENT

S’admet pagament amb targeta de crèdit, dèbit i PayPal.

9. ENVIAMENTS I LLIURAMENT

Daniel Marcelo Piano Bassi s’obliga a lliurar els béns comprats per l’Usuari, en l’adreça assenyalada per l’Usuari a aquest efecte en el formulari de comanda. En cas d’error en l’emplenament d’aquestes dades, de Daniel Marcelo Piano Bassi no es fa responsable dels inconvenients causats, i les despeses de reexpedició derivats correran per compte de l’Usuari. En cap cas es realitzaran enviaments a apartats postals i locutoris.

Els enviaments es realitzaran a qualsevol destí peninsular o balear a través d’una empresa de missatgeria. Daniel Marcelo Piano Bassi es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment de l’exposat en aquestes pàgines i sempre que no suposi un perjudici manifest per a l’Usuari.

Enviaments Espanya (Península) i Balears:

Enviament a domicili: termini de lliurament 3-5 dies laborables amb despeses d’enviament gratuïts en qualsevol d’aquestes ubicacions.

Enviaments a Canàries, Ceuta, Melilla i Internacionals:

Enviament a domicili: No es realitzaran enviaments a estàs ubicacions. En cas d’estar interessat a adquirir algun dels nostres productes, enviar un email a l’adreça info@catalunyaunpaissegrestat.com indicant l’adreça de lliurament del producte perquè es pot valorar el cost d’enviament del mateix a aquesta ubicació.

La responsabilitat sobre els articles és nostra fins a la recepció de l’enviament pel client. En el cas que motius de força major no permetessin el lliurament de la comanda dins del termini establert, Daniel Marcelo Piano Bassi es compromet a informar l’Usuari al més aviat possible de la nova data prevista de lliurament, quedant en aquest cas, alliberat del compromís indicat en l’apartat anterior.

Si l’empresa de missatgeria no pogués realitzar el lliurament per no trobar persona que recepcioni l’enviament en el destí indicat, la pròpia empresa de missatgeria proporcionarà instruccions a l’Usuari per a acordar una nova data de lliurament.

En el moment de la recepció, l’Usuari haurà de comprovar que la comanda coincideix en quantitat i tipologia de producte amb el sol·licitat. D’existir alguna discrepància, l’usuari haurà de seguir les indicacions de l’apartat 10 de les presents Condicions.

10. DEVOLUCIONS I CANCEL·LACIONS

Dret de Desistiment

En tractar-se d’una transacció des d’un particular a un altre no existeix el dret de desistiment en les compres realitzades a través d’http://catalunyaunpaissegrestat.com.

Reemborsament o Canvis

Sol s’acceptaran reemborsaments o canvis de productes en cas que es pugui demostrar que el producte rebut no és l’adquirit o que el mateix presenta defectes d’impressió o enquadernació. En el cas que quedi demostrat un d’aquests dos supòsits, l’usuari podrà triar entre el reemborsament o el canvi de producte, havent retornat prèviament el producte inicial sense cap cost per a ell.

Cancel·lació de Compres

L’usuari pot cancel·lar el procés de compra sempre que aquest no hagi estat processat íntegrament. Amb la finalitat d’assegurar per part del client aquesta cancel·lació, és aconsellable posar-se immediatament en contacte amb Daniel Marcelo Piano Bassi dirigint-se al nostre servei d’atenció al client mitjançant l’email info@catalunyaunpaissegrestat.com.

11. PROTECCIÓ DE DADES

Generalitats. En virtut de l’article 5 de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD) s’informa els clients que les dades facilitades durant la compra s’integraran en un fitxer titularitat de Daniel Marcelo Piano Bassi, amb domicili en C/ Rosario, 100 – 08340 Vilassar de Mar (Barcelona).

Aquest fitxer es troba degudament declarat en el Registre General de Protecció de Dades i la finalitat de recollida de dades és el manteniment de la relació comercial i contractual entre totes dues parts. El client podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes establerts per la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d’ara endavant RDLOPD) mitjançant comunicació escrita al domicili de Daniel Marcelo Piano Bassi, email info@catalunyaunpaissegrestat.com.

Àmbit legal d’ús d’adreces de correu electrònic de clients. Els clients, pel fet de donar-se d’alta com a tals i adquirir els nostres productes, podran rebre per e-mail promocionis així com butlletins d’informació sobre novetats. Aquest servei se sotmet al que s’estableix en l’article 21.2 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, modificada per la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions que autoritza l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica quan existeixi una relació contractual prèvia i es publicitin productes o serveis similars als que van ser objecte de contractació. No obstant això, totes les comunicacions comercials que enviï Daniel Marcelo Piano Bassi seran clarament identificables com a tals a través de la referència “publicitat” a l’inici del cos del missatge i identificaran a Daniel Marcelo Piano Bassi com l’entitat responsable de l’enviament. Cada enviament proporcionarà un mitjà senzill i gratuït perquè el destinatari pugui donar-se de baixa del sistema de comunicacions comercials per e-mail.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les transaccions comercials realitzades amb http://catalunyaunpaissegrestat.com estan sotmeses a la legislació espanyola.

Lleis d’aplicació a la matèria:

  • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
  • Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament i del Consell, de 21 de maig de 2013.
  • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
  • Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
  • Llei 7/96, de 15 de Gener, d’Ordenació del Comerç minorista (L.O. 2/1996, de 15 de Gener, Complementària de l’Ordenació del Comerç Minorista, Llei 47/2002, del 19 de Desembre, de reforma de la Llei 7/1996 i Llei 1/2010, d’1 de Març de reforma de la Llei 7/1996).
  • Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la contractació.
  • Quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

En cas de conflicte o desacord en la interpretació o aplicació d’aquestes Condicions Generals de Contractació, els Jutjats o Tribunals que coneguin de l’assumpte seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció.

En el cas que el comprador tingui el seu domicili fora d’Espanya, totes dues parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

13. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es pot utilitzar en qualsevol cas de discrepància, conflicte, etc. entre el consumidor i el nostre comerç. L’accés a aquesta plataforma de resolució de litigis en línia es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

La plataforma de resolució de litigis en línia es pot utilitzar solament per consumidors residents a la UE. Per a més informació sobre el procés pot consultar el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.help.faq

ca